Uchovávání kulturního dědictví

/Uchovávání kulturního dědictví

Tento předmět se bude vyučovat v podzimním semestru 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pod kódem VIKBB78. Vyučující jsou PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. a PhDr. Martin Krčál, DiS. Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Přehled přednášek předmětu 

 

1. Místo kulturního dědictví v informačních studiích

Proč je kulturní dědictví důležité v oboru informačních studií? Proč jsou informační studia důležitá pro výzkum kulturního dědictví? Cultural heritage Informatics.

2. Historický vývoj péče o kulturní dědictví

Vybrané teorie, základní terminologie a zdroje (co je to kulturní dědictví? co je sbírka? co je to cloud? co je to archiv?), široký přehled o různých disciplínách (muzeologie, archivnictví, pomocné vědy historické, muzikologie, ikonografie…), kultura a tradice.

3. Typy institucí kulturního dědictví, dokumentační strategie a zásady hodnocení archivů a sbírek

Různé přístupy k evidenci předmětů kulturního dědictví. Typy záznamů – tištěné, netištěné, artefakty, architektura, digitální. Typy institucí kulturního dědictví – agentury, historické společnosti, muzea, knihovny, archivy, galerie, skanzeny, památky a pamětihodnosti, archeologické lokality, církve, grass-roots, sběratelé a amatéři, výzkumníci. Zásady světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

4. Dokumentování nehmotného kulturního dědictví

Jak zachytit, popsat a zachovat. Různé přístupy a úhly pohledů. Historický přehled vývoje.

5. Organizace informací – úvod do nástrojů a metodik

Metodiky pro organizaci informací, nástroje pro organizaci informací – citační management, poznámky a záznamy, označování: pojmenování konvencí pro fyzické a digitální materiály, popis zvukových a audiovizuálních nosičů.

6. Strategie digitálního uchování

Kontexty uchování (sociální, historické, právní, administrativní, technologické). Politiky, koncepce, plány.

7. Zachování hmotné kultury

Papír, zvukové a AV nosiče, textil, obrazy a další kulturní předměty a artefakty.
Exkurze do konzervátorské laboratoře.

8. Zachování digitálních dokumentů, fotografií, dynamického obsahu a výzkumných dat

Problémy a řešení digitálního uchování, emulace, migrace a zastarávání, ochrana digitálních záznamů.

9. Ochrana zvukových a vizuálních materiálů, udržitelnost

Problémy a řešení pro zachování zvuku a obrazu. Exkurze (NM apod.)

10. Kurace

Popis kolekcí – Co, jak a proč potřebujeme popsat? Interpretace sbírek – rozdíl mezi popisem a interpretací (objektivita vs. interpretace): artefakty a dokumentace, poznámky, tiráže a anotace – významnost kontextu.

11. Digitální humanitní vědy

E-věda a digitální metody, informační ekologie, informační praktiky humanitních vědců, vyhledávání informací, kooperace a hraniční objekty, vliv na design služeb.

12. E- infrastruktura humanitních věd

Repozitáře, OAI-PMH, gridové technologie, virtuální infrastruktura pro ukládání dat a management distribuovaných repozitářů, interoperabilita – standardy a sémanticky propojená data, SOA – architektura orientovaná na služby, open APIs, NoSQL

13. Marketing a management kulturního dědictví

Prezentace a management návštěvníků.

 

Bližší informace o předmětu naleznete zde.