Dita Hradecká

Bio

Dita Hradecká vystudovala konzervatoř v Plzni (obor klavír) a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.Působí jako hudební publicistka (Český rozhlas Vltava, Harmonie, Hudební rozhledy, Hospodářskénoviny) a donedávna vyučovala hudební historii na pražské pobočce New York University. V projektu Nový fonograf se Dita stará především o PR a koordinaci aktivit s Národním muzeem.

Jsem klavíristka a muzikoložka, hudební publicistka, redaktorka, organizátorka, překladatelka a v poslední době i vydavatelka elektronických knih. Pocházím ze Strakonic. Ačkoli mě lákala řada oborů spíše exaktních, rozhodla jsem se vystudovat konzervatoř, abych se ujistila, že profesionální umělkyní nikdy nebudu. Nejrůznější kurzy klavírní, komorní a cembalové hry či barokního tance spolu s vlastní pódiovou zkušeností mi ale daly citlivost a čich na uměleckou kvalitu výkonu a zároveň empatii k profesionálním umělcům a tvůrcům. Hudba je moje životní náplň a potřeba – i když o ní raději mluvím, píšu a snažím se pro ni nadchnout druhé. A to je také svorník všech mých profesí: učila jsem děti hrát na klavír, překládám odborné texty a libreta z angličtiny, němčiny a francouzštiny, přednáším americkým studentům o hudební historii, uváděla jsem diskusní setkání se současnými skladateli, jako PR a marketingová manažerka orchestru jsem se snažila přivést posluchače na koncert a podobně.

Ze studia hudební vědy na FF UK jsem si odnesla hlavně poznání důležitosti kritického a nezaujatéhomyšlení a coby eklektik také úctu ke všem, kdo jsou schopni věnovat celý život jednomu skladateli nebo jedné oblasti. Ráda bych tomuto oboru prospěla tím, co umím – popularizací. Své první publicistické texty (velké profily skladatelů a recenze CD) jsem psala ještě tužkou na papír:  v roce 1996 měli počítač jen ti nejprogresivnější spolužáci. Potřeba a snad i schopnost psaní mě přivedly do Lidových novin, kde jsem od roku 2000 jako redaktorka a pak i editorka kulturní rubrikystrávila devět let – s roční přestávkou studijního pobytu v Berlíně.  Od dob studií jsem v kontaktu se stanicí Český rozhlas Vltava, v letech 2016-18 jsem vedla redakci vážné hudby.  Rok 2019 přede mě postavil novou výzvu:  stala jsem se vedoucí knihovny Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě. Chápu to jako příležitost rozšířit si vzdělání o další zajímavý a důležitý obor.

– Dita Hradecká.