Bio

  • 221403264

  • tumova@lib.cas.cz

Markéta Tůmová je absolventkou Univerzity Karlovy, obor Informační studia a knihovnictví. V současné době se zabývá zpřístupněním a archivací digitálních dokumentů, digitalizovaných a digital-born periodik a monografií z produkce Akademie věd ČR. V rámci projektu Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie je řešitelkou dílčího úkolu definice metadat a funkčnosti modulů v produkčním a archivačním systému ProArc a následné zpřístupnění zvukových dokumentů v systému Kramerius. Jejím hlavním úkolem v projektu NAKI II je tvorba podkladů k vytvoření standardu pro dlouhodobé uložení digitalizovaných fonoválečků, koordinace a především testování v oblasti vývoje nástroje pro tvorbu a editaci metadat zvukových dokumentů.