Bio

Martin Krčál působí na Kabinetu informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jako asistent, garant bakalářského studia a vede studentskou experimentální Knihovnu Na Křižovatce. Profesně se zabývá technologiemi v knihovnách, datovému managementu a návrhu informačních systémů a služeb. Dlouhodobě pak sleduje problematiku digitalizace, uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví. V roce 2007 se podílel na projektu Digitalizace vysokoškolských kvalifikačních prací na Masarykově univerzitě a jejich zpřístupnění (FRVS/1318/2007), kde byl koordinátorem za Fakultu sociálních studií. Stál také u zrodu digitalizace a zpřístupnění literatury z fondu knihoven MU formou e-prezenčky a CoD. V letech 2004-2010 byl členem Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při AKVŠ. Účastnil se jednání a příprav Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020. V současnosti působí jako člen Klubu vysokoškolských knihovníků a Sekce vzdělávání SKIP. Je trojnásobným držitelem Ceny Inforum za návrh a rozvoj systému Citace.com, jehož je duchovním otcem. V projektu NAKI – Nový fonograf plní roli koordinátora za Masarykovu univerzitu a podílí se na vzdělávací a výzkumné části projektu.