Zakladatel Nového fonografu Filip Šír na Valném shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR odprezentoval přednášku s názvem Čechy na záznamech: časná česká nahrávka zvuku v USA – zvukové kulturní dědictví prostřednictvím Národního muzea (představení novýchvědeckých projektů Národního muzea) ve čtvrtek 21. března 2019 v zasedací síni Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.