Petra Králová

Bio

  • petra.kralova@novyfonograf.cz

Petra Vlčková Králová je absolventem VŠE, obor podniková ekonomika management s vedlejší specializací marketing, dále pak absolventem doktorského studia na ČVUT se zaměřením na produktový management. Má pracovní zkušenosti z korporací i menších soukromých firem, kde zastávala pozice v marketingu a interním auditu. Toho času působí jako odborný asistent na ČVUT, Masarykově ústavu vyšších studií, kde marketing přednáší. Na projektu Nový fonograf se podílí jako administrátor projektu. Koordinuje aktivity týkající se komunikace týmu a interních procesů týmu.

Publikace

  • Vlčková, P.: Marketing v době krize. Marketing & komunikace. 2009, roč. XIX, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-5622

  • Vlčková, P.: Zvyšování efektivity marketingu. Marketing & komunikace. 2009, roč. XIX, č. 4, s. 4-5. ISSN 1211-5622.

  • Vlčková, P.: Jak komunikovat v roce 2009. Marketing & komunikace. 2008, roč. XVIII., č. 4, s. 4-5. ISSN 1211-5622.

  • Vlčková, P.: Sponzoring. Marketing & komunikace. 2008, roč. XVIII., č. 2, s. 30-31. ISSN 1211-5622.

  • Mysliveček, O. – Vlčková, P.: Současnost a budoucnost marketingového výzkumu . Marketing & komunikace. 2007, roč. XVII, č. 2, s. 24-25. ISSN 1211-5622. (spoluúčast  disertanta na článku 50%)

  • Vlčková, P.: Co znamená inovace? . Automatizace. 2007, roč. 50, č. 9, s. 566-567. ISSN 0005-125X.

  • Vlčková, P.: Marketing Trend – podzim 2006. Marketing & komunikace. 2006, roč. XVI., č. 4, s. 4-5. ISSN 1211-5622.

  • Vlčková, P.: Nové cesty v marketingu. event & promotion. 2006, roč. 2., č. 11, s. 37. ISSN 1801-7541.

  • Vlčková, P.: Řízení výroby a management produktu. Automatizace. 2005, roč. 48, č. 12, s. 752-753. ISSN 0005-125X.