Přemysl Hnilička

Bio

Mgr. Přemysl Hnilička is a theatrologist, radio publicist and founder of the webpage  Panáček v říši mluveného slova, which is mainly focused on the radio drama and other spoken word recordings. He works at the Masaryk University Campus Library.

Po maturitě na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně vystudoval teatrologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se zabýval herectvím ve spolku Kočkodani, ve studentském divadelním sdružení TheAtrum Cmundi a působil také jako umělecký šéf a dramaturg v brněnském Divadle Čára. V současné době je členem divadelního souboru Prkno.

V letech 2007-2009 organizoval v brněnském oddělení Židovského muzea cykly poslechových a komentovaných přednášek rozhlasových her.

Přispíval do časopisu Naše rodina. Píše recenze a články pro časopisy Týdeník Rozhlas a pro web Naposlech.cz. Dlouhodobě spolupracuje s Radioservisem.

Pro Český rozhlas Brno, konkrétně pro pořad Aleny Blažejovské Zelný rynk, připravil cyklus Vzpomínky na Soboty, ve kterém připomínal nejzajímavější momenty z rozhlasového pořadu Nashledanou v sobotu z let 1961-1970. Později totéž téma zpracoval ve stejnojmenném pořadu pro cyklus Páteční večer (ČRo Vltava). Pro Zelný rynk vytvořil také několik medailonků brněnských herců a četbu z rukopisných Rozhlasových vzpomínek Františka Kožíka a jeho medailon.

Přednáší historii české rozhlasové hry a inscenace v Praze, Brně a Olomouci. Za Českou republiku vystoupil na Mezinárodním odborném semináři pro rozhlasové tvorby na téma Klasické drama a klasická literatura ve veřejnoprávním rozhlase.

Publikace

  • HANÁČKOVÁ, Andrea, Přemysl HNILIČKA a Tereza SEMOTAMOVÁ. Rozhlasová kritika a současné reflexe auditivní tvorby. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN 978-80-244-4934-0.

  • HNILIČKA, Přemysl. Minuta a dost!. Divadelní noviny, 2013, 22(5), s. 11. ISSN 1210-471X. Dostupné také z: http://www.divadelni-noviny.cz/minuta-a-dost.

  • HNILIČKA, Přemysl, Pavel MICHELE a Veronika VALENTOVÁ. Jarní divadelní festival v Brně 2006. Amatérská scéna, 2006, 43(2), s. 53, 54-55. ISSN 0002-6786.

  • HNILIČKA, Přemysl. Panáček v říši mluveného slova [online]. 2005 [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: http://mluveny.panacek.com/

Přejít nahoru