Bio

Adéla Bachtíková vystudovala Střední odbornou školu grafickou Hellichova v Praze, obor konzervátorství a restaurátorství. Poté dva semestry studovala archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době studuje poslední ročník v ateliéru Aplikované a reklamní fotografie prof. Vojtěchovského na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V rámci svého studia absolvovala dvě zahraniční stáže; konkrétně na škole Turku University of Applied Sciences ve Finsku a na Academy of Fine Arts in Warsaw v Polsku. Pracuje též jako fotografka na volné noze, ale nejčastěji dělá postprodukci pro jiné fotografy. V rámci projektu Nový fonograf se zaměřuje na obrazovou digitalizaci zvukových dokumentů. Pracuje v profesionálně vybaveném fotostudiu umístěném v budově Českého muzea hudby. Zajišťuje, aby vzniklé snímky etiket gramofonových desek, či jiných historických zvukových dokumentů byly tonálně i barevně v co nejvěrnější kvalitě.