Bio

Dominika Moravčíková se ve svém muzikologickém zaměření zabývá novým slovenským folklórem, hudbou a disability studies, hudbou a studiemi performativity. Ve svém výzkumu rozvíjí různé koncepty vtělení se a od-vtělení se v hudbě, jako i pojetí místa a času ve zvuku a stylových specifikách performance. U interpretace nacionalismu v současném revivalu slovenského folklóru se orientuje především na analýzu diskurzů tělesné jinakosti a formování různých pojetí etnicit. V roce 2017 spolupracovala na tvorbě online výstavy starých rukopisů Národní knihovny s názvem „A slovo se stalo hudbou“ a také na zpracování osobního fondu slovenského skladatele Ilja Zeljenky v Slovenské národní knihovně v Martine.