Markéta Kabelková

Bio

PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. v letech 1980–1985 vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1985 pracuje v Národním muzeu – Českém muzeu hudby: v letech 1985–1988 spravovala fond nenotových rukopisů a od roku 1989 je kurátorkou notového archivu (s výjimkou let 2004–2008). V letech 1990–2003 byla zástupce vedoucí hudebně-historického oddělení, od podzimu roku 2003 je vedoucí tohoto oddělení a od roku 2008 je zástupkyní ředitele Českého muzea hudby. Odborně se zaměřuje na hudební kulturu v Čechách v 18. a 19. století, duchovní hudbu v Čechách v 18. a v 19. století, osobnosti české hudební kultury (především na Václava Jana Tomáška, Františka Škroupa) a dějiny vlastní instituce. Je autorkou několika stálých expozic: Václava Jana Tomáška ve Skutči (od roku 2000), Františka Škroupa v Osicích (od roku 2001, v Muzeu Antonína Dvořáka (1991–2012) a podílela se na mnoha velkých výstavních projektech, včetně mezinárodních. Do V rámci projektu Nový fonograf je zapojena z titulu své muzikologické kvalifikace a důkladné znalosti interních procesů a prostředí ČMH. Bude se podílet především na psaní odborných textů a monografie, provádět výzkum a hodnocení obsahu sbírky zvukových nosičů ČMH a pracovat na metodice stanovení kritérií pro výběr k digitalizaci. Dále bude také zaštiťovat další odborné procesy související s metodikou popisu muzejních sbírek.

Publikace

  • ŠTEFANCOVÁ, Dagmar, KABELKOVÁ, Markéta a PAULOVÁ, Eva. Hudební sbírka Ondřeje Horníka. I. díl, Sbírka hudebnin, knihovna a výtvarné dokumenty. Praha: Národní muzeum, 2012. 177 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae; num. 14/1. ISBN 21 978-80-7036-361-4.

  • KABELKOVÁ, Markéta. Hudební kultura ve Skutči. VORÁČEK, Emil. Dějiny Skutče. Skuteč [i.e. Pardubice]: Radek Drahný, 2011, s. 220-236. ISBN 978-80-903734-6-4.

  • GÖSSEL, Gabriel, Jan HYVNAR, Markéta KABELKOVÁ a Robert SAK. Státní hymna České republiky v proměnách doby: The Czech Republic’s national anthem down the ages. Praha: ÚĜad vlády České republiky, 2008. ISBN 978-80-87041-42-0.