Bio

  • sona.vesela@novyfonograf.cz

Soňa Veselá nastoupila do projektu Nový fonograf v červnu roku 2019, do té doby se věnovala analytické chemii a pedagogice. Od roku 2017 studuje dálkově na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Informační studia a knihovnictví. V rámci projektu Nový fonograf se věnuje poslednímu kroku práce s nahrávkou a to jejímu zpřístupnění pro koncového uživatele, což se děje pomocí software-modulu ProArc, archivací a zpřístupněním nahrávky do digitální knihovny Kramerius. V roce 2019 se zúčastnila kongresu The International Association od Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) v polském Krakově.