Bio

Vít Holeček vystudoval archivnictví, knihovnictví a environmentalistiku. Pracovní zkušenosti získal jako digitalizátor v Národním archivu a v Knihovně města Hradce Králové, kde digitalizoval gramofonový hudební fond knihovny. V současnosti studuje doktorský studijní program Historie techniky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zabývá se převážně odbornými institucemi a spolky, působícími na českém území od druhé poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století. V roce 2017 absolvoval měsíční pobyt v The Institute for the History and Philosophy of Science and Technology (součást  University of Toronto). K jeho grantovým úspěchům patří práce na projektech Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881-1945 či v současnosti probíhající projekt Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás. Vít Holeček je také autorem webových stránek, týkajících se historického vývoje a života obyvatel městské části Hradce Králové-Věkoš.

Výběr publikační a odborné činnosti

  • HOLEČEK, Vít. The Women at the first Czech Technical Academy – Masaryk Academy of Labour. In POSTER 2020, sekce History of Science, vzhledem k pandemii COVID 19 publikováno on-line, dostupné z: http://www.elektropolis.cz/wp-content/uploads/2020/09/HS_Holecek-Vit.pdf. (Ohodnoceno 1. cenou v kategorii History of Science). 

  • HOLEČEK, Vít. The Masaryk Academy of Labour and its Contribution to the Development of Technically Skilled Workers. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. Poster 2019, Praha, 2019-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 1-4. ISBN 978-80-01-06581-5.

  • HOLEČEK, Vít. Research and Work-Based Trainings of Czech Engineers in the USA supported by the Masaryk Academy of Labour at the Time of the First Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1-6. ISBN 978-80-01-06428-3. (ohodnoceno 1. cenou v kategorii History of Science). 

  • HOLEČEK, Vít. The Czech Form of Scientific and Technical Organization of Labour according to Václav Verunáč, the Member of the Masaryk Academy of Labour. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-7. ISBN 978-80-01-06153-4.

  • HOLEČEK, Vít. Masaryk Academy of Labour – the First Czech Technical Institute and its 4th Division of Mechanical and Electrical Engineering. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016 – 20/2016. Poster 2016, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05950-0. (ohodnoceno 3. cenou v kategorii History of Science). 

  • EFMERTOVÁ, M.; MIKEŠ, J.; NIKEL, Z.; HOLEČEK, V.; MANNOVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, H. Certifikovaná metodika s názvem Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás [Applied Certified Methodology] 2019, 189 s. 

  • Spolupráce na přípravě výstavy Česká stopa v historii výpočetní techniky v NTM (25. 11. 2020–09. 05. 2021) v rámci projektu NAKI II – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás. Viz https://www.youtube.com/watch?v=wNXAsFnUkuI