Vít Holeček

Bio

Vít Holeček vystudoval archivnictví, knihovnictví a environmentalistiku. Pracovní zkušenosti získal jako digitalizátor v Národním archivu a v Knihovně města Hradce Králové, kde digitalizoval gramofonový hudební fond knihovny. V současnosti studuje doktorský studijní program Historie techniky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zabývá se převážně odbornými institucemi a spolky působícími na českém území od druhé poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století. V roce 2017 absolvoval měsíční pobyt na The Institute for the History and Philosophy of Science and Technology v rámci University of Toronto. K jeho grantovým úspěchům patří  práce na projektech Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás (Projekt Ministerstva kultury ČR, 2018-2022) či v současnosti probíhající projekt Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881-1945. Vít Holeček je také autorem webových stránek týkajících se historického vývoje a života obyvatel městské části Hradce Králové-Věkoš.

Publikace

  • HOLEČEK, Vít. Masaryk Academy of Labour – the First Czech Technical Institute and its 4th Division of Mechanical and Electrical Engineering. In: Proceedings of the 20th International Scientific Student Conference POSTER 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, art. no. HS05, p. 1-5. ISBN 978-80-01-05950-0.

  • HOLEČEK, Vít. The Czech Form of Scientific and Technical Organization of Labour according to Václav Verunáč, the Member of the Masaryk Academy of Labour. In: Proceedings of the 21th International Scientific Student Conference POSTER 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017, art. no. HS07, p. 1-7. ISBN 978-80-01-06153-4.

  • HOLEČEK, Vít. Research and Work-Based Trainings of Czech Engineers in the USA supported by the Masaryk Academy of Labour at the Time of the First Republic. In: Proceedings of the 22nd International Scientific Student Conference POSTER 2018. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, art. no. HS10, p. 1-6. ISBN 978-80-01-06428-3.