Zuzana Kvašová

Bio

  • zuzana.kvasova@nkp.cz

Zuzana Kvašová se profesně věnuje problematice dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů v Národní knihovně ČR. Zde momentálně působí šestým rokem. Absolvovala studia Informační vědy a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. S problematikou digitálních dokumentů se poprvé setkala již během práce při studiu v Městské knihovně v Praze v Oddělení digitalizace, kde měla možnost se seznámit se zpracováním a ochranou ohrožených a vzácných knih jejich převedením do digitální podoby a zpřístupněním uživatelům v digitální knihovně. Pracovala na projektu HISPRA (HIstorická PRAgensia). Po absolvování studijního pobytu v zahraničí v roce 2011 se do této instituce vrátila a zaměřila se na prohloubení znalostí v oblasti elektronických knih vydávaných Městskou knihovnou a také měla možnost si vyzkoušet vedení projektu zaměřeného na digitalizaci lístkových katalogů. V roce 2012 potom nastoupila do Národní knihovny, kde se věnuje problematice dlouhodobého uchovávání digitálních dokumentů. Nejprve v oddělení LTP úložiště, které spravuje systém pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, později jako ředitelka Odboru digitálních fondů, který se zabývá koncepcí, standardizací a zpřístupněním digitálních dokumentů, ale také spravuje český Webarchiv. Účastní se projektů v rámci vědy a výzkumu, především v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dokumentů (digitalizovaných tištěných monografií a periodik, zvukových dokumentů a elektronických dokumentů).