Minimální záznam RDA/MARC 21 pro speciální monografické zdroje

/Minimální záznam RDA/MARC 21 pro speciální monografické zdroje