Certifikované metodiky

Důležitou součástí problematiky zvukových dokumentů jsou i nově chystané postupy a doporučení, která budeme vytvářet v rámci projektu jako certifikované metodiky.

Software a speciální databáze

Tvorba nových modulů pro produkční a archivační nástroj ProArc či digitální knihovnu Kramerius nebo Národní diskografickou databázi. Tyto tři hlavní aplikované výsledky jsou pro budoucí práci se zvukovými dokumenty zasádní.

Monografie

V průbehu projektu budou vydány dvě monografie.

Odborné články

Mezi výsledky projektu patří příprava odborných článků.

Workshopy

Cílem workshopů je systematické budování komunity zahrnující odborníky z praxe, studenty a vyučující, kteří budou na workshopech a seminářích prezentovat doporučené postupy a analyzovat řešení aktuálních problémů z praxe. Kurzy a workshopy pro odbornou veřejnost budou pořádány především za účelem zvyšování povědomí a šíření znalostí v oblasti ochrany kulturního dědictví.