Všechny důležité poznatky o Novém fonografu naleznete na těchto stránkách – od pozadí jeho vzniku přes financování až po jeho vize. Projekt Nový fonograf představuje komplexní úsilí o vytvoření univerzálních metod péče o zvukové dokumenty v České republice, proto se Vám snažíme na těchto stránkách podat úvodní informace co nejpřístupnějším způsobem.

Popis

Zde představíme zapojení spolupracujících institucí, které vytváří architekturu celého projektu Nový fonograf. Projekt je koordinován řešitelským týmem Národního muzea, který je zároveň zodpovědný za dosažení hlavních cílů projektu, zejména za vyvinutí, otestování a zavedení příslušných metodik pro ochranu a zpřístupnění části svých sbírek. Spoluřešitelé v rámci projektu – Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR a Masarykova univerzita – jsou v rámci svých specifických kompetencí garanty určitých oblastí a budou postupovat podle metod vhodných pro danou oblast řešení.

Více informací

Workflow

Zde představujeme náš workflow, tj. modelový postup zahrnující všechny kroky digitalizace zvukových nahrávek, od identifikace nosiče až po zpřístupnění konečnému uživateli.

Více informací

Cíl

Hlavním cílem Nového fonografu je – v souladu s mezinárodními standardy, praxí a na základě dosavadních výsledků výzkumu v této oblasti – vyvinout, otestovat a zavést vhodné postupy, které by řešily komplexní problematiku dlouhodobé ochrany a zpřístupnění zvukových záznamů uložených na historických fyzických nosičích. K dosažení hlavního cíle je nutné splnit řadu cílů postupných. Všechny detaily ohledně cílů a vizí projektu naleznete na táto stránce.

Více informací

FAQ

Zde naleznete odpovědi na často kladené dotazy související s digitalizací zvukových záznamů. Otázky jsou rozděleny do tří skupin: První z nich se týká samotného projektu, druhá přiblíží problematiku zvukových dokumentů obecně, a třetí nabízí možnosti, jak se dostat k aktivitám projektu blíž a zapojit se. Pokud zde nenajdete Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat. Postupně budeme soubor odpovědí rozšiřovat tak, aby sloužil jako co nejúplnější zdroj praktických informací o projektu.

Více informací

Partneři

Tato stránka představí naše partnery, konkrétně spolupracující instituce v České republice, mezinárodní asociace, a také partnery, které představují firmy zaměřené na audiovizuální techniku či výrobu specializovaných materiálů pro péči o zvukové dokumenty a jejich digitalizaci.

Více informací