Vzděláváme

Na této stránce naleznete sekci věnovanou přednáškám expertů k digitalizaci kulturního dědictví a digitálnímu kurátorství, které pořádá Katedra informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Tematicky relevantní semináře, workshopy a reportáže ze zajímavých událostí pořádané dalšími institucemi v České republice jsou umístěny v druhé sekci.

Přejít nahoru