Vzděláváme

Na této stránce naleznete sekci věnovanou záznamům přednášek expertů k digitalizaci kulturního dědictví, které pořádá Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě a materiály ke studiu digitálního kurátorství, jehož výuka je garantována stejným pracovištěm. Tematicky relevantní semináře, workshopy a reportáže ze zajímavých událostí pořádané dalšími institucemi v České republice jsou umístěny v druhé sekci.