Spolupracující instituce

Národní muzeum ČR
Národní muzeum ČR
Nejvýznamnější česká muzejní instituce. Byla založena v roce 1818 a je zaměřena na řadu vědních a sbírkových oborů – přírodovědných, historických i uměleckých. Výrazně se podílí na vědě a výzkumu v ČR.
Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR
Centrální knihovna České republiky. Vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační fond. Podílí se na vědě a výzkumu.
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovna Akademie věd ČR
Univerzální vědecká knihovna sídlící při Akademii věd ČR funguje za účelem podpory vědeckého výzkumu jednotlivých pracovišť AV ČR a poskytování knihovnických a digitalizačních služeb.
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita
Česká veřejná vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1919. Skládá se z devíti fakult a sídlí v Brně. Této problematice se dosud žádná škola v České republice systematicky nevěnovala.

Mezinárodní asociace

IASA
IASA
The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) byla založena v roce 1969 jako platforma pro kooperaci nejrůznějších archivů nahrávek a audiovizuálních dokumentů. Členové asociace se zabývají orální historii, dokumentaci, metadaty i autorským právem a etikou uchovávání nahrávek.
ARSC
ARSC
The Association for Recorded Sound Collections (ARSC), založena v roce 1966, je organizace zaměřená na uchovávání a studium zvukových dokumentů všech žánrů, formátů a epoch. Asociace propojuje soukromé sběratele, profesionály z institucí i všechny zájemce o nahrávaný zvuk.
CzADH
CzADH
Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH) byla oficiálně založena v červnu 2017 poté, co navázala na předchozí iniciativy o propojení jednotlivců a institucí působících v oblasti vědy, výzkumu a výuky, jež je souhrnně označována jako digitální humanitní vědy (digital humanities).

Partneři projektu

4WORKS
4WORKS
4WORKS se zabývá marketingem, SEO, tvorbou webů a e-shopů. Tým společnosti je složen z marketingových specialistů, sociologů a IT odborníků z domácích i zahraničních univerzit.
Ceiba
Ceiba
Ceiba, s. r. o. nabízí materiály a vybavení pro knihovny, archivy, muzea, galerie, restaurátory a knihaře zabývající se zpracováním, archivací či restaurováním papíru a knih.
Kudy z nudy
Kudy z nudy
Kudyznudy.cz nabízí tipy na výlety, ale také kulturní a další zajímavé akce po celém Česku.