Hlavním cílem projektu je – v souladu s mezinárodními standardy, praxí a na základě dosavadních výsledků výzkumu v této oblasti – vyvinout, otestovat a zavést vhodné postupy, které by řešily komplexní problematiku dlouhodobé ochrany a zpřístupnění zvukových záznamů uložených na historických nosičích.

PŘIPRAVOVANÉ VÝSLEDKY

K výsledkům projektu patří  certifikované metodiky, software, speciální databáze, monografie, články a workshopy.

Více informací

Časová osa

Všechny zásadní milníky našeho projektu jsou chronologicky zaznamenány na přehledné časové ose. Na této podstránce máte možnost podívat se na důležité etapy projektu, které se uskutečnily za dobu jeho konání.

Více informací

Standardy

Zde naleznete potřebné a závazné dokumenty, které využíváme k hlavní náplni své práce – od ochrany fondu k evidenci až po digitalizaci a zpřístupňování.

Více informací

Vzdělávání

Snaha o předávání získaných vědomostí a informací studentům na Masarykově univerzitě, ale i široké odborné veřejnosti na seminářích pořádaných po celou dobu existence projektu.

Více informací

Publikace

Přehled všech veřejně přístupných monografií, studií, článků a prezentací týkajících se problematiky zvukových dokumentů z produkce týmu Nový fonograf i našich spolupracovníků.

Více informací