Zde naleznete odpovědi na často kladené dotazy související s digitalizací zvukových záznamů. Otázky jsou rozděleny do tří skupin: První z nich se týká samotného projektu, druhá přiblíží problematiku zvukových dokumentů obecně, a třetí nabízí možnosti, jak se dostat k aktivitám projektu blíž a zapojit se. Pokud zde nenajdete Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat. Postupně budeme soubor odpovědí rozšiřovat tak, aby sloužil jako co nejúplnější zdroj praktických informací o projektu.

NOVÝ FONOGRAF

O:  Náš projekt propojuje staré s novým – historické zvukové nosiče i zařízení na jejich přehrávání s novými technologiemi a způsoby, jak o ně pečovat a jak je zpřístupnit široké veřejnosti. Proto jsme vytvořili název, který vystihuje naše úsilí o propojení minulosti, přítomností a budoucností – propojení, které v současné době na poli zvukových dokumentů v České republice neexistuje, a my to chceme změnit.

O: Projekt se připravoval necelé tři měsíce. Hledali se partneři z řad národní institucí a univerzit a postupně vznikala kostra celého projektu od nosných bodů záchrany nejstarších nahrávek, přes vytváření metodických pomůcek až k úvahám, jak nejlépe vzdělávat novou generaci. Projekt by měl trvat do konce roku 2022.

O: Pokud chcete znát nejžhavější novinky, sledujte sekci Aktuality a naše sociální sítě. Sháníte-li konkrétní informace ohledně dění v našem projektu, využijte náš kontaktní formulář.

O: Pracovníci projektu se věnují své mravenčí práci převážně v prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby. Pokud nás chcete vyhledat, doporučujeme domluvit si osobní schůzku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Nový fonograf funguje pod záštitou Národního muzea. Je řízen projektovým manažerem, který vede projektový tým. Tým tvoří zástupci různých institucí, konkrétně Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (KISK).

ZVUKOVÉ DOKUMENTY

O: Náš projekt je zacílen na fonografické válečky a standardní gramofonové desky.

O: Ošetření historických nosičů má smysl, je ale pouhou částí našeho poslání uchovat zvukové dokumenty pro příští generace. Tento náš přístup má několik důvodů: Za prvé, počet zařízení, která jsou schopna přehrávat historické nahrávky, je velmi omezen. Absencí přehrávacích zařízení se zvukové dokumenty de facto stávají nedostupnými. Za druhé, zvukové dokumenty stárnou. To znamená, že nebudou přehratelné navždy. Proto se v rámci dlouhodobého uchování musejí také přenést do digitálních formátů. Za třetí, našim cílem je to, aby byly zvukové dokumenty co nejpřístupnější. Proto je zveřejňujeme v digitální knihovně, kterou můžete pohodlně prohlížet z domova. Takovou možnost pouhé ošetření starých válečků a desek nenabízí.

O: V dnešní době je přepis analogového signálu do digitální podoby velmi jednoduchý. Technologie jsou dostupné na každém kroku a jsou finančně poměrně snadno dostupné. Stěžejní otázkou ale je, za jakým účelem se digitalizace provádí, a s tím související volba vhodných výsledných formátů. Proto doporučujeme napsat nám a my se pokusíme poradit tak, aby bylo docíleno nejlepší kvality signálu zaznamenaného na různých audionosičích.

O: Ano. Nahrávky, které spadají pod autorský zákon (tzn. ještě neuplynulo 70 let od smrti kteréhokoliv z autorů nebo interpretů) se ale dají přehrávat pouze v prostředí instituce, která je ve své sbírce vlastní. Více souvisejících informací o autorském právu najdete zde

JAK SE ZAPOJIT

O:  V této chvíli jsou všechny pozice v našem projektu obsazeny.