Dominika Moravčíková

///Dominika Moravčíková
Dominika Moravčíková 2019-01-16T14:51:15+00:00

Bio

Dominika Moravčíková se ve svém muzikologickém zaměření zabývá novým slovenským folklórem, hudbou a disability studies, hudbou a studiemi performativity. Ve svém výzkumu rozvíjí různé koncepty vtělení se a od-vtělení se v hudbě, jako i pojetí místa a času ve zvuku a stylových specifikách performance. U interpretace nacionalismu v současném revivalu slovenského folkóru se orientuje především na analýzu diskurzů tělesné jinakosti a formování různých pojetí etnicit. V rámci projektu Nový fonograf se zabývá správou dat a zpřístupňováním digitalizovaných nahrávek. Jako členka výzkumného týmu Nového fonografu se bude také podílet na mapování pražských prodejců fonoválečků a gramodesek v raném 20. století. Dominika v roce 2017 spolupracovala na tvorbě online výstavy starých rukopisů Národní knihovny s názvem „A slovo se stalo hudbou“ a také na zpracování osobního fondu slovenského skladatele Ilja Zeljenky v Slovenské národní knihovně v Martine. Dominika je studentskou členkou dvou mezinárodních asociací, a to Society for Ethnomusicology (SEM) a The International Council for Traditional Music (ICTM).