International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) International Congress 2018 se konal v Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Účastníky byli odborníci z celého světa včetně ze zámoří, celkem cca 400.

Česká republika je tradičním členem této asociace prostřednictvím Národní knihovny, Národního muzea a několika dalších institucí. Národní muzeum se letos účastnilo tohoto kongresu aktivně: Filip Šír prezentoval příspěvek o projektu Biblography of Discographies, jehož je hlavním iniciátorem v rámci své funkce předsedy IASA Discography Committee. Jedním z hlavních poznatků je, že katalogizace a pořizování metadat je stále pro všechny velký oříšek: stále se sice pracuje na standardizaci speciálních hudebních popisných prvků (hudební obsazení apod.), ale bohužel ne dostatečně koordinovaně a vynakládá se tak úsilí v jednotlivých zemích na řešení téhož.

Problematika zvukových dokumentů byla vždy v této Asociaci upozaděna – předností pozornost je stále věnována listinným a tištěným pramenům. Nyní však zjevně roste povědomí o nutnosti začlenit i tyto dokumenty – jakožto přirozenou součást hudebních institucí – do konceptu zpřístupňování a ochrany a proto se hodně mluvilo o potřebě budoucí spolupráce s asociací IASA, která se na tyto otázky specializuje. Příští kongres se bude konat v Krakowě v Polsku.

Na rok 2020 je plánována konference v Praze. Součástí kuloárních jednání bylo i první plánování programu na rok 2020, na němž bychom se rádi také podíleli.

Celý program