O mezinárodní konferenci IASA v Ghaně s ohledem na výzvy archivů Globálního Jihu referuje manažer projektu Nový fonograf Filip Šír.

Mezinárodní konferece IASA (The International Association of Sound and Audiovisual Archives) se v letošním roce konala v africké Ghaně. Kontinent je v rámci uchovávání zvukového kulturního dědictví poněkud opomíjený, nicméně inspirativní pro naše projekty. Snaha mezinárodní asociace je rozšířit znalosti o dané problematice širokému spektru lidí, institucí a zemí. Je tedy na místě, aby byly navštěvovány nové země i na jiných kontinentech než je Severní Amerika či Evropa. Bohužel i zde se můžeme setkat s tím, že chtít být na nových místech můžete, ale už nemůžete ovlivnit počet účastníků akcí. Konference byla na mezinárodní poměry málo obsazená, pouze cca 100 kolegů z různých koutů světa. Problémem může být kombinace víza, očkování, dlouhých letů, ale i též větší práce s danou oblastí po delší dobu než rok před konferencí. Jelikož se v České republice daří rozšiřovat počty členů této asociace, podařilo se udržet jedno ze zajímavých míst, a to místo předsedy Diskografické komise.

Díky tomu má Česká republika možnost podílet se nejen na budoucnosti komise, ale i asociace, neboť je v dobrém spojení s jejím vedením. Setkáním komise na konferenci a přednáška o Mezinárodní bibliografii diskografií (ibd.iasa-web.org) se podařilo zvýšit zájem afrických kolegů a přimět je zamyslet se nad otázkou jak je důležité mít odborné informace, resp. vědět o daných nahrávkách. Další součástí konference bylo nově představit Projekt Ambasadorů, který si bere za cíl vytvořit aktivní síť kontaktních míst po celém světě a pokusit se lépe pracovat s kontinenty Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Tento úkol je velkým oříškem a nebude jednoduché se dostat až do cílové rovinky. Toto můžeme dokumentovat na zájmu o znalosti, kontakty a síť institucí ze strany např. Slovenska, Maďarska, Kanady či dalších zemí mimo zmíněné kontinenty. Ne každá země má vazbu na asociaci a je s ní v úzkém spojení, což by se mělo postupně měnit. Snahou by měla být i lepší komunikace a síťování. Konference nám ukázala možnosti jak lze na program, účastníky a místo nahlížet. Inspirovala, ale i dávala lekci ve špatné komunikaci s přednášejícími. Není možné, aby program ohrozilo skoro 12 přednášejících, kteří se nedostavili a tím pádem byl programový výbor nucen přistoupit k mnoha náhradním řešením v podobě náhradních řečníků. Bohužel toto ukázalo na nedostatky v organizaci, i když v dnešní době se zdá toto jako naprosto triviální záležitost. Není…

Co z konference plyne za ponaučení? Ano, je třeba navštěvovat nová místa, ale za jakou cenu? Ne, nemůže se stát aby programový výbor nebyl připraven na technologické výpadky v době, kdy tiskárna stojí 1000 Kč, nahrávací zařízení 3000 Kč apod. Je nutné více zvažovat možnosti jednotlivých destinací, je nutno zapojit do organizování více členů asociace, být více slyšet a nebát se říct svůj názor. Protože pokud nebudeme měnit a posouvat asociaci dál, zůstaneme stále na místě a budeme pouze kritizovat.

Filip Šír

manažer projektu Nový fonograf

Všechny fotografie jsou použity díky svolení IASA (The International Association of Sound and Audiovisual Archives).