„Impuls, na který jsme čekali.” Tak zní název článku o projektu Nový fonograf, který pojednává o výstupech a vizích projektu. Byl publikovaný v časopise Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG) Věstník 4/2018.