Smutná zpráva pro mezinárodní vědeckou komunitu

ARSC Newsletter přinesl ve 153. čísle (ročník 2020) na s. 14 nekrolog s názvem In memoriam: Gabriel Gössel.

Článek se věnuje především Gösselově profesní a sběratelské historii. Mapuje jeho úlohu ve výzkumu a popularizaci českého zvukového dědictví a v neposlední řadě jeho významnou mentorskou úlohu v projektu Nový fonograf.

Zdroj: http://www.arsc-audio.org/newsletter/NSLR153web.pdf

ARSC Newsletter

Summer 2020, no. 153, p. 14

Text příspěvku