28. a 29. listopadu 2018 se v konferenčním sále Národního archivu v Praze konala konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR. Za Nový fonograf vystoupili Filip Šír, Martin Mejzr a Dominika Moravčíková.