20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 se bude konat 2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

4. prosince na konferenci naváže Seminář s Bertem Lyonsem s názvem Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášet bude Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.

Bertram Lyons je člen našeho poradního týmu expertů. Věnuje se digitálnímu kurátorství, konzultační a školící činnosti. V současné době pracuje jako senior konzultant ve firmě AVP, která zaujímá jedno z předních míst ve světě mezi specialisty na digitální ochranu audiovizuálního obsahu. Jako zkušený konzultant se zaměřuje na rozvíjení řídících procesů správy digitálních kolekcí, na vytváření vhodných strategií, doporučování nástrojů v souladu s potřebami a specifiky v daných konkrétních situacích a prostředích. Podílí se na projektech pro takové instituce, jakými jsou např. Society of American Archivists, the International Association of Sound and Audiovisual Archives, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the FBI, the Library of Congress, the Smithsonian Institution, Harvard University Libraries, Northwestern University, Paramount Pictures a podobně. Toto spolu s dalšími projekty pro různé typy dalších subjektů a institucí dokládá jeho mimořádnou zkušenost a způsobilost chápat potřeby uživatelů ať již administrativně-správní nebo přímo v oblasti hardwarových a softwarových požadavků a řešeni vhodných pro daný projekt. Pomáhá uživatelům hledat tu správnou cestu formou diskuzí a kladení otázek, které jim odkrývají potřebné souvislosti, perspektivy a reálné možnosti i rizika.Jeho kořeny archiváře mu poskytují potřebný vhled do procesů které řídí rozhodování a ovlivňují výsledky v oblasti ochrany dat. Titul Master of Arts byl Bertovi udělen za studia muzejnictví na University od Kansas. Bert je členem výkonného výboru Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů (IASA) a členem Americké asociace archivářů. Získal certifikát Academy of Certified Archivists a je absolventem Archives Leadership Institute.