Zapomenutý kornetista světového významu

Dnes Vám chceme v krátkosti představit jednoho z nejvýznamnějších hudebníků předválečné éry prostřednictvím krátkého úryvku z knihy Bohemia on records / Krajané za velkou louží [1] a především prostřednictvím unikátní digitalizované zvukové nahrávky dostupné v našem archivu.

Dostane-li průměrně vzdělaný člověk otázku, zda mu něco říká jméno Bohumír Kryl, téměř s jistotou odpoví záporně. Československý hudební slovník [2] charakterizuje Bohumíra Kryla jako „českého kornetistu v Americe“ a věnuje mu necelých třicet řádek textu. A přesto se příběh Krylova života a jeho závratné kariéry jakožto absolutně nejslavnějšího kornetisty na světě čte jako pohádka. Tento muž mnoha talentů se v mládí živil jako sochař a cirkusový akrobat, nahrával fonoválečky a gramodesky, skládal hudbu a dirigoval různé orchestry včetně několika vlastních. Mimoto obchodoval s uměním, zastával post prezidenta banky, správce divadelní společnosti a aktivně se angažoval v české komunitě imigrantů první a druhé generace v Chicagu a jeho okolí.  Příběhy z jeho života ovšem časem procházely značnými proměnami: Kryl totiž přibarvoval – a tak činil pro posluchače atraktivnějšími – své životní osudy stejným způsobem, jakým koloroval svá famózní sóla na kornet technickými ozdobami. Jedna věc však je jistá: virtuosita jeho hry na kornet byla až zázračná.

Bohumír Kryl se narodil 2. května 1875 v  Hořicích. Původní roubenkové domky tohoto podkrkonošského městečka krátce předtím zničil požár, v nové výstavbě proto dostal přednost pískovec těžený v místních lomech. Na kameníka a sochaře se vyučili jak Krylův otec, tak jeho starší bratři, takže není divu, že stejnému povolání se měl vyučit i nejmladší člen rodiny. Ten se však brzy s otcem nepohodl a ve svých jedenácti letech utekl k německému cirkusu, v němž se dva roky živil jako akrobat. Teprve až si při jednom pádu rozbil obličej, rozhodl se vrátit domů. Začal se učit hrát na housle a vrátil se ke studiu kamenosochařství. Někdy v této době už také začal cvičit hru na kornet.

V roce 1889 se rodina Krylů rozhodla vystěhovat do Ameriky – peníze na lístek si Bohumír měl odpracovat hrou na housle a kornet v lodním orchestru. Rodina se usadila v Chicagu, kde se Bohumír pod vedením zkušeného sochaře vyučil kameníkem. Byl velice šikovný a brzy se vypracoval na kamenosochaře, kterému byly svěřované náročnější zakázky. Jím opracovaná busta, určená k zasazení do fasády jednoho hotelu v Indianapolis, byla natolik dokonalá, že Krylovi a jeho pomocníkům byla svěřena práce na sousoší vojáků a námořníků dodnes zdobící střed tohoto města. Současně s kamenickou prací se Kryl zdokonaloval ve hře na kornet.

V roce 1897 byl Kryl angažován jako kornetista do slavného orchestru kapelníka Johna Philipa Sousy a v roce 1898 se stal jeho sólistou. O rok později Kryl natočil šest sólových snímků na gramodesky značky Berliner. V letech 1898-1905 pak Kryl účinkoval v několika dalších známých dechových orchestrech a postupně si získal značné renomé nedostižně virtuozního sólisty. V roce 1906 sestavil vlastní soubor, jehož byl dirigentem, sólistou a zároveň finančním ředitelem.

Později Kryl sestavil několik dalších souborů, včetně dívčí kapely a symfonického orchestru a podnikal s nimi úspěšná turné až do čtyřicátých let. Také jeho nehudební zájmy byly četné a úspěšné: společně s několika dalšími americkými Čechy založil v roce 1923 banku na chicagském předměstí Berwyn – obydleném tehdy krajany první a druhé generace – a stal se jejím prezidentem. Byl také členem dozorčí rady krajanské divadelní společnosti Gregory-Bernasek Theater Corporation a vůbec se aktivně zúčastňoval krajanských kulturních aktivit v Chicagu a jeho okolí

Kryl natočil sólově i s vlastními orchestry řadu snímků na fonoválečky a gramodesky několika různých značek – jmenujme např. etikety Edison, U-S Indestructible, Victor, Pathé, Columbia, Marconi či  Zon-O-Phone. Většina z těchto nahrávek může i po více než sto letech od svého vzniku sloužit jako vzor dokonalého muzikantství našeho krajana Bohumíra Kryla – kouzelníka kornetu [3].

Na závěr přinášíme slíbené nahrávky:

Literatura

[1] GÖSSEL, Gabriel – ŠÍR, Filip. Bohemia on Records/Krajané za velkou louží. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2018. 116 s. ISBN 978-80-7036-565-6.

[2] Československý hudební slovník osob a institucí, svazek prvý, strana 758. Vydalo Státní hudební vydavatelství Praha, 1963.

[3] http://archeophone.com/catalogue/bohumir-kryl-world-famous-wizard-of-the-cornet/

Obrázky

1. Bohumir Kryl, cornet virtuoso and bandleader. Program page from 1917 US tour with photo of Kryl and program of selections played. [cit. 03-03-2020]. Dostupný z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/BohumirKryl1917PhotoProgram.jpg pod licencí Public Domain.

2. Bohumir Kryl Vector Image. [cit. 03-03-2020]. Dostupné z: https://freesvg.org/bohumir-kryl-vector-image pod licencí Public Domain.