Jedním z otců zakladatelů na poli ochrany zvukového kulturního dědictví byl v českých zemích i věhlasný meziválečný spisovatel a dramatik Karel Čapek.

I když toto tvrzení může znít poněkud pochybně, Karel Čapek v rámci svého sběratelského nadšení na přelomu dvacátých a třicátých let shromáždil sbírku téměř 500 gramofonových desek s populární, vážnou i lidovou hudbou z nejrůznějších koutů světa. Lze ho tedy právem považovat za jakéhosi průkopníka „národního zvukového archivu“.

Jeho sbírka se v osmdesátých letech dostala do fondů Náprstkova muzea a na přelomu nového tisíciletí byly některé nahrávky zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím vydaného kompletu 6 CD. Tým Nového fonografu navštívil 19. 9. 2018 Knihovnu Náprstkova muzea, kde je Čapkova zvuková sbírka uložena, aby navázal kontakt se zaměstnanci knihovny a blíže se seznámil se souvislostmi uložení a správy sbírky. Čapkova sbírka má být v budoucnu totiž jedním z prubířských kamenů odzkoušení pracovních postupů celého projektu, a to od konzervace až po digitalizaci obsahu.

S dalším vývojem situace okolo sbírky Karla Čapka Vás bude jistě informovat!

Tým Nový fonograf.

Náprstkovo muzeum