Česky mluvící zájemci si můžou přečíst obsažnou metodiku IASA-TC 03 o uchovávání audiovizuálního dědictví volně zde.