Národní muzeum v letošním roce prezentovalo veřejnosti část své činnosti u příležitosti Dne otevřených dveří Ministerstva kultury ČR.

V sobotu 28. září od 10.00 do 17.00 hod. se návštěvníci mohli přijít podívat do Nostického paláce a seznámit se s prací odborníků z Národního muzea, kteří se starají o záchranu zvukového dědictví.

K vidění byly například nejrůznější druhy zvukových nosičů včetně šelakových desek, kazet a pásků nebo také Edisonovy fonografické válečky – nejstarší médium sloužící k záznamu zvuku. Návštěvníkům se v přízemí budovy poprvé představilo unikátní zařízení Endpoint, které fonografické válečky čte a digitalizuje. Ukázka práce s tímto přístrojem, jenž je jediný v Evropě, byla spojená s odborným výkladem.

Zařízení Endpoint bylo zakoupeno v rámci projektu Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie, který se zaměřuje na problematiku dlouhodobého uchovávání, digitalizace a zpřístupňování zvukového kulturního dědictví v ČR.

Vstup do prostor Nostického paláce je zdarma.