Hudební autorství, hudba v prvních letech republiky, dílo J. B. Foerstra, ohledy do minulosti a výzvy pro budoucnost hudebních knihoven. To vše a mnoho dalšího přineslo výroční zasedání České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) ke 100. výročí vzniku Československa, které se konalo 23. a 24. října 2018 ve vznešených prostorách pražského Klementina.

Během prvního programového bloku byl představen projekt Nový fonograf a zúčastnění hudební knihovníci obdrželi informační materiály o projektu. V druhém bloku vystoupil prezident mezinárodního IAML Stanisław Hrabia z ústavu muzikologie na Uniwersytet Jagielloński v Krakově, který ve své přednášce mluvil o výzvách hudebních knihoven v druhé dekádě nového tisíciletí.

Česká (tehdy Československá) skupina byla oficiálně založena roku 1971, takže je možné v prostředí českého hudebního knihovnictví mluvit o tradici trvající již 48 let. Bylo proto účelné , že český muzikolog Julius Hůlek během následujícího bloku poskytl ohled za historií IAML. Za ním následovala přednáška Hany Borkové o novinkách v katalogizaci hudebnin. Zuzana Petrášková, řěšitelka týmu Nového fonografu za Národní knihovnu, pak vedla prohlídku hudebního oddělení NK ČR. Další členka našeho řešitelského týmu Markéta Kabelková, zase představila Hudebně historické oddělení Národního muzea a Českého muzea hudby. První den zasedání zakončila výstava o J. B. Foerstrovi a koncert v Zrcadlové kapli Klementina z jeho díla.

Z druhého dne zasedání chceme upozornit na přednášku Adély Faladové o hudbě a autorském právu, která se u výzev hudebního autorství současnosti dotkla mimo jiné tématu zpřístupňování hudebnin pro uživatele s postižením. Eva Velická, šéfredaktorka hudebního vydavatelství Bärenreiter Praha, následně poskytla neméně zajímavou přednášku o aktuálních problémech vydavatelů hudebnin.

Výroční zasedání české skupiny IAML k 100. výročí vzniku Československa bylo prodchnuto duchem bilancování bohaté minulosti, ale také odvahou postavit se výzvám a problémům, se kterými se hudební knihovny v současnosti setkávají – od proměn autorského práva po metody digitalizace.

Děkujeme za plodné setkání a těšíme se zase o rok.