Dvěma z našich hlavních projektů se dostalo uznání světové vědecké komunity a byly přijaty jako příspěvky na významnou 54. výroční konferenci ARSC (Association for Recorded Sound Collections, Asociace pro sbírky zvukových nahrávek), která se uskuteční 20.-23. května 2020 v kanadském Montrealu.  Tyto projekty jsou dvěma z vlajkových lodí rozsáhlého projektu Nový fonograf, jenž je zaměřen zejména na digitální ochranu různých druhů zvukových nahrávek. Konference ARSC je jednou z nejlépe hodnocených svého druhu na světě a reflektuje výzkum s ohledem na profil samotné asociace, jež se zabývá ochranou a studiem zvukových nahrávek různých typů ze všech historických období. 

První příspěvek Transatlantická bojová linie: jak české exilové duo komiků Voskovec a Werich podněcovali odboj skrze rádiové vlny, jehož autory jsou Martin Mejzr (Národní muzeum, Česká republika) a Maristella Feustle (University of North Texas, USA), popisuje mnohovrstevnatý projekt Národního muzea České republiky, který je zaměřen na vytváření databáze skriptů, nahrávek a jiných dokumentů Jana Wericha a Jiřího Voskovce, dobře známých českých avantgardních divadelních herců, komiků a dramatiků, kteří založili Osvobozené divadlo. Na jeho prknech se v polovině 30. let 20. stol. snažili vyvolat v rámci svých angažovaných představení protinacistický odpor. Také kvůli tomu byli přinuceni na konci třicátých let (konkrétně v roce 1939) emigrovat do USA, kde se stali hlasem českého zahraničního protinacistického odboje. Hlavním účelem tohoto projektu je výzkum, archivní evidence a ochrana válečných nahrávek, které byly během války odvysílány BBC a Hlasem Ameriky pod záštitou U. S. Office of War Information (Amerického úřadu pro válečné informace).

Tyto nahrávky jsou uloženy v různých kulturních institucích v České republice i v USA.  Projekt si vyžádá rozsáhlou spolupráci institucí s ohledem na vyhledání a popis nahrávek, které jsou lokalizovány Národních archivech USA, v Kongresové knihovně a dále v Iowě, Ohiu a Texasu. Cílem tohoto projektu je vytvoření širší sítě spolupracujících institucí, která umožní odhalení dalších důležitých zvukových nahrávek v českém prostředí a zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, což může ve výsledku pomoci s lokalizací institucí, informací a dokumentů, jež budou klíčové při rozvíjení existujícího výzkumu a doplnění důležité, ale zatím skryté, části nadnárodní historie.

Jeden z originálních válečků Eda Jedličky

Další významný projekt reprezentuje příspěvek s názvem Průkopník zvukového průmyslu pro Čechy v USA: první etnické nahrávky Eduarda Jedličky od Katie Buehnerové (Hudební knihovna Rity Benton, University of Iowa) a Filipa Šíra (Národní muzeum, Česká republika). Příspěvek se zabývá jedinečnou sadou více než pěti set dvouminutových nahrávek  českých písní a příběhů na fonografických válečcích z hnědého vosku, které vytvořil česko-americký klenotník Eduard Jedlička, který žil a pracoval v New Yorku. Byl prvním člověkem, který produkoval fonografické nahrávky specifické etnické populace. Některé nahrávky z tohoto souboru přežily dodnes.

V roce 2019 obdržela Univerzita v Iowě dar šestnácti fonografických válečků z hnědého vosku, z nichž třináct nese Jedličkovo označení. Některé z válečků v souboru vzniklé před podáním patentové přihlášky jsou jedinou kopií určitého titulu, což z nich dělá opravdové unikáty. Válečky byly digitalizovány v říjnu 2009 v rámci Iniciativy pro ochranu a digitalizaci médií Univerzity v Iowě (the Indiana University Media Preservation and Digitization Initiative) a v současné době jsou popisovány s pomocí Filipa Šíra z Národního muzea v Praze (účinkující, názvy atd.). Příspěvek bude zaměřen zejména na neobvyklé typy nahrávek, které popisují českou kulturu ve Spojených státech prostřednictvím ukázek písní, účinkujících a producentů obsahu. Kromě výše popsaného bude také diskutován způsob, jakým bude využito partnerství mezi lokálními a mezinárodními organizacemi k lepšímu porozumění a uchovávání těchto nahrávek.

Úvodní obrázek Montreal – autor Jim & Robin Kunze. Dostupné pod licencí CC-BY-NC z https://flic.kr/p/2hJxHb7