Ve dnech 11.-13. září 2018 proběhla v Olomouci konference Knihovny současnosti. 12. září na této konferenci vystoupila Helena Novotná z týmu Nového fonografu, jejíž ročník (1992) se shoduje s rokem zahájení této každoročně konané konference. Cílem příspěvku bylo informovat pracovníky paměťových institucí o spuštění projektu Nový fonograf. V krátkosti byly shrnuty základní informace jako je trvání projektu, řešitelé a výzkumná povaha projektu. Delší prostor byl věnován zaměření projektu (komplexní problematika ochrany a uchovávání nejstarších zvukových nosičů) a jeho zdůvodnění. Poté byly jmenovány některé projektové výstupy spolu s výstupy, za které je odpovědný Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity (KISK): výukové semináře. Helena Novotná popsala své zapojení do projektu, které souvisí s výukou na KISKu i s vybranými dalšími výstupy převážně ve formě odborných textů. Na závěr příspěvku zdůraznila, že předmětem zájmu projektu není masová digitalizace, nýbrž vyvinutí postupů a nástrojů pro záchranu obsahů historických nosičů zvuku. Příspěvek si přišlo vyslechnout asi čtyřicet účastníků konference.

Program naleznete zde.