1. května 2019 Filip Šír odprezentoval svou publikaci Bohemia on Records: Krajané za velkou louží na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu DC. Spoluautorem knihy kromě českého autora a překladatele Gabriela Gössela je také ředitel společností MPA and Vitak-Elsnic Steve Harris, který napsal sekci o Vitak-Elsnic Company a její zakladateli Louisovi Vitakovi. Na fotografii (zleva) je Steve Harris a Filip Šír.