2. května 2017 byla odevzdána přihláška projektu NAKI. Konkrétně jde o dotační Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. V roce 2016 byl vyhlášen na léta 2016 až 2022 (NAKI II). V rámci tohoto dotačního programu se podařilo získat finance na projekt Nový fonograf.