„Amerika volá Československo! Tady Voskovec a tady Werich“. Tak se začali hlásit V+W v roce 1942 na gramofonových deskách, které nahrávali v New Yorku a posílali do Londýna, aby je mohlo BBC vysílat do Československa.
Nový fonograf ve spolupráci s Kulturním centrem Chaberský dvůr připravil unikátní výstavu, kterou si budou návštěvníci moci prohlédnout v prostorách jeho knihovny. Interaktivní výstava bude zasvěcena doposud nepříliš probádanému životnímu a tvůrčímu období Jiřího Voskovce a Jana Wericha (a jejich blízkých spolupracovníků) v období druhé světové války v USA.
Na výstavě si budou návštěvníci moci prohlédnout reprodukce dobových fotografií, scénářů k nahrávkám a také si poslechnout unikátní zvukové záznamy, které byly více než půl století skryty v archivech a muzejních sbírkách.
Výstava bude zahájena úvodním slovem autorů dne 10. 6. v 17.00 hod, na které vás srdečně zveme. Navštívit ji pak budete moci až do 27. 8. 2021.