4. prosince 2019 se bude konat Seminář s Bertem Lyonsem s názvem Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášet bude Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem. Seminář naváže na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, která se bude konat 2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Přihlašte se zde

Přihlašte se na konferenci a seminář s Bertramem Lyonsem

Bertram Lyons je člen našeho poradního týmu expertů. Věnuje se digitálnímu kurátorství, konzultační a školící činnosti. V současné době pracuje jako senior konzultant ve firmě AVP, která zaujímá jedno z předních míst ve světě mezi specialisty na digitální ochranu audiovizuálního obsahu. Jako zkušený konzultant se zaměřuje na rozvíjení řídících procesů správy digitálních kolekcí, na vytváření vhodných strategií, doporučování nástrojů v souladu s potřebami a specifiky v daných konkrétních situacích a prostředích. Podílí se na projektech pro takové instituce, jakými jsou např. Society of American Archivists, the International Association of Sound and Audiovisual Archives, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the FBI, the Library of Congress, the Smithsonian Institution, Harvard University Libraries, Northwestern University, Paramount Pictures a podobně.

Program semináře 4. 12. 2019

(výuka s aktivní participací účastníků – seminář není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.)

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě

Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem

Pro koho je akce určena:

 • manažerům/ředitelům, kteří tvoří koncepce, určují a ovlivňují směr rozvoje dané instituce, rozhodují o financování;
 • vedoucím pracovníkům zodpovědných za řešení úkolů spojených s digitalizací, správou, prezentací a uchováváním digitálního obsahu, zejména na metodické úrovni;
 • odborným zaměstnancům, kteří provádí konkrétní úkony s digitálními sbírkovými objekty, nebo je vytvářejí;
 • správcům a provozovatelům digitálních knihoven, repozitářů apod.;
 • pro příjemce a poskytovatele dotací;
 • doktorandům, studentům oborů archivnictví, muzejnictví, knihovnictví, historie, muzikologie, pro zvukové inženýry a techniky;
 • tlumočení je zajištěno

Blok 1

 • Proč je uchovávání digitálního obsahu rozdílné od ochrany fyzických objektů, a v čem je naopak podobné?
 • Proč je třeba se zabývat ochranou kulturního dědictví v digitální podobě?
 • Co činí digitální obsah ohroženým v jednadvacátém století?
 • Co se stane, když nebudeme včas a správně jednat?

Blok 2

 • Základy pro vytvoření strategie uchovávání digitálního obsahu – např. normy ISO 16363, ISO 14721, doporučené postupy NDSA, Nestor…
 • Uchovávání digitálního obsahu vyžaduje více než jen vhodné technologie, konkrétně například odpovídající personál, dokumentované postupy, finanční plánování, stanovení dlouhodobých cílů

Blok 3

 • Technická stránka uchovávání digitálního obsahu souvisí s jeho numerickou podstatou – ochranou bitů
 • Informace o vhodných technologiích a nástrojích, jaké jsou strategické předpoklady, postupy, rozhodovací procesy, specifické příklady z praxe
 • Čeho lze dosáhnout vlastními silami a výhody a rizika open-source řešení

Blok 4

 • Pro uchovávání je kritická otázka přístupu – jak v digitálním světě vytěžit z digitálního obsahu co nejvíce
 • Příklady nástrojů, vhodných postupů, klíčových rozhodnutí, výhody existujících řešení
 • Možnosti vybraných open-source řešení

Každý blok bude trvat maximálně 90 minut. Každý z bloků předkládá otázky a odpovědi zásadní pro porozumění dané oblasti. Orientace v diskutované problematice není podmínkou k účasti. Nejedná se o klasické školení, kde se učí konkrétní postupy a techniky, spíše sdílení zkušeností, kde bude velký prostor pro otázky a diskuzi. Workshop není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.

Konferenci a seminář pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR a Národní muzeum

Kontaktní osoba:

Vít Richter

e-mail: vit.richter@nkp.cz

tel.: 221 663 338, 603 223 627