Všem našim spolupracovníkům, zájemcům o projekt Nový fonograf i všem ostatním přejeme pěkné vánoční svátky, dobrý konec roku 2018 a štěstí a pevné zdraví v roce příštím!