Na konferenci Association for Recorded Sound Collections (ARSC) 11. května v Marylandu, USA zazněl v rámci panelu “Discography and the Record” příspěvek Filipa Šíra o etiketách historických gramodesek z období 1900-1946. Krom toho byl v panelu prezentován příspěvek Petra Laurence a Filipa Šíra s názvem “Discographers… or Discographies? That is the Question.” Program celé konference k nahlédnutí zde.

Association for Recorded Sound Collections (ARSC) je americká obdoba IASA: zaměřuje se na mapování nahrávek a jejich uchovávání. Filip Šír byl v roce 2016 prvním Čechem, který se této konference účastnil a navázal s touto Asociací spolupráci. Letos prezentoval projekt Bibliography of Discographies, jehož je původcem a který vede v roli předsedy Diskografické sekce IASA v rámci Opening meeting ARSC Discography Committee and IASA Discography Committee. Více zde.