Dne 8. května 2018 předával manažer Nového fonografu Filip Šír své znalostí z české praxe digitalizace a uchovávání zvukových záznamů na workshopu v Mexico City. Přítomným zevrubně zprostředkoval své zkušenosti, postupy a inovace v oblasti péče o zvukové dokumenty a jejich zpřístupňování v českém prostředí.