Uchovat zvuk znamená přiblížit minulost plnějšímu smyslovému poznání. Zvukový záznam nám umožňuje prožít odstín hlasu, atmosféru akcentu, naléhavost sdělení, ale i nevážnost…

Koncem roku 2014 se Moravské zemské knihovně v Brně ve spolupráci se soukromým sběratelem Gabrielem Gösselem podařilo vydat první ucelenou publikaci mapující historii prvního ryze českého, resp. Československého gramofonového vydavatelství ESTA. Kniha nabízí i o kompletní diskografický seznam všech komerčně vydaných českých nahrávek firmy ESTA i grafická díla v podobě etiket, plakátů či portrétů autorů. Toto dílo je v České republice první svého druhu

  • GÖSSEL, Gabriel – ŠÍR, Filip, (eds.). Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.