Tento článek od Julia Hůlka z roku 1999 se zabývá dobovými snahami o vytvoření národního zvukového archivu.

Článek je zpřístupněn zde.