Publikace, která byla vydána roku 2016 Národním muzeem, má sloužit především pracovníkům paměťových institucí a stát se jejich průvodcem světem etiket historických gramofonových desek. Obsahuje soupis základních identifikačních znaků, jako jsou matriční, objednací či katalogová čísla a jejich časový řád. Zařazeny jsou především ty gramofonové firmy, které v letech 1900-1946 nahrávaly snímky s českými umělci, bylo je možné zakoupit na domácím trhu, či se s nimi v pozdější době setkávat také ve fondech a kolekcích paměťových institucí. Stručně zmíněny jsou též některé nejvýznamnější světové gramofonové firmy, přestože český repertoár nenahrávaly.