Projekt realizovaný za pomoci Vnitřních grantů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zabývá problematikou zvukových dokumentů převážně zaměřených na gramofonový průmysl na území České resp. Československé republiky. Po stručném pohledu do historie vzniku gramofonové desky následuje představení prvního československého gramofonového vydavatelství ESTA. Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené databáze všech komerčně vydávaných zvukových nahrávek na deskách ESTA. Z tohoto důvodu jsou popsány všechny použité způsoby nalézání informačních pramenů, ať již v podobě bibliografických záznamů z dobových katalogů nebo z databází vybraných paměťových institucí v České republice či formou osobní návštěvy spojené s realizací průzkumu přímo za pomoci fyzického nosiče. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně budou postupně tyto výsledky zpřístupněny v databázi Virtuální národní fonotéky.

Studii je možné číst zde.