Článek Lucie Hrbáčkové z roku 2015 popisuje snahu o vytvoření souhrnné Národní fonotéky, jejíž počátky sahají až do roku 1877. Jedná se o proces, který začal vznikem fonografu, gramofonových desek a končí dnešními kompaktními disky. V textu jsou vystiženy důležité okamžiky, při kterých se setkávali představitelé různých institucí ve snaze o vznik zvukového archivu. Celý článek je zpřístupněn zde.