Celý název standardu od mezinárodní asociace International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) zní The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy a nese zkratku IASA-TC 03. Zahrnuje široké spektrum témat z problematiky zvukových dokumentů. Standard se dá nalézt na zde.