Odkaz k Minimálnímu záznamu RDA/MARC 21 pro speciální zdroje, který zahrnuje i zvukové dokumenty, je dostupný zde.