Tento standard nese název Definice metadatových formátů pro digitalizaci zvukových dokumentů – Část 1| Gramofonové desky. Dostupný zde.