Zde naleznete prezentaci o bibliografickém popisu podle RDA z dubna 2015, verze 1.1. od Ludmily Benešové a Jany Štorové.